drzewa czerwono-czarne

Sortowane kolekcje w Javie

W Javie mamy do dyspozycji całkiem sporo różnych implementacji kolekcji, których można użyć w zależności od potrzeb. Mamy też oczywiście kolekcje, które zachowują określony porządek, są to TreeSet i TreeMap. Obie kolekcje implementują odpowiednio interfejsy NavigableSet i NavigableMap, które to z kolei rozszerzają interfejsy SortedSet i SortedMap. Jak już pewnie wiecie, małe przypomnienie – zbiory implementują interfejs Collection, natomiast mapy już nie. Przekłada się to m.in. na różne metody […]

Przewiń do góry