collections

Sortowane kolekcje w Javie

W Javie mamy do dyspozycji całkiem sporo różnych implementacji kolekcji, których można użyć w zależności od potrzeb. Mamy też oczywiście kolekcje, które zachowują określony porządek, są to TreeSet i TreeMap. Obie kolekcje implementują odpowiednio interfejsy NavigableSet i NavigableMap, które to z kolei rozszerzają interfejsy SortedSet i SortedMap. Jak już pewnie wiecie, małe przypomnienie – zbiory implementują interfejs Collection, natomiast mapy już nie. Przekłada się to m.in. na różne metody […]

Przydatne metody klasy Collections w Javie.

Znajomość kolekcji to już na etapie juniora jedna z bardziej przydatnych umiejętności. Nie chodzi tylko o pytania na rozmowach rekrutacyjnych, ale o przydatną w pracy biegłość w operowaniu na kolekcjach. Dlatego warto zapoznać się z klasą Collections w java.util, będącą częścią Java Collections Framework, która pozwala wykorzystać proste lecz przydatne funkcje. Kilka z nich omówię poniżej. frequency() – znajdź elementy powtarzające się podaną liczbę razy Metoda, która pozwala znaleźć elementy kolekcji powtarzające się […]

Przewiń do góry